Bukovžlak 101, 3000 Celje, Slovenija
03 780 22 60
info@etra.si

POLITIKA KAKOVOSTI ZA PODJETJE ETRA

Proizvajalec inteligentnih proizvodnih sistemov

Naše podjetje, ETRA, je usmerjeno v zagotavljanje najvišje kakovosti izdelkov in storitev ter nenehnega izboljševanja ključnih procesov. Naša strateška usmeritev je v celoti osredotočena na preseganje pričakovanj naših odjemalcev in doseganje zastavljenih poslovnih ciljev.

Naše zaveze za izvajanje politike kakovosti vključujejo:

  1. Sistematičen pristop k izboljševanju: Uporabljamo najsodobnejše pristope in pravila dobre prakse, ki so v skladu s področjem, kjer se naši izdelki ali storitve uporabljajo. Certifikate, kot sta ISO 9001 in ISO 14001, smo pridobili in vzdržujemo, kar potrjuje našo zavezanost kakovosti.
  2. Izpolnjevanje zahtev odjemalcev: Spremljamo kakovost procesov, izdelkov in storitev ter postavljamo merljive cilje za nenehno izboljševanje, v skladu z željami naših odjemalcev.
  3. Zagotavljanje virov: Smo odgovorni za zagotavljanje potrebnih virov, ki bodo omogočili izvajanje naše politike kakovosti.
  4. Ozaveščanje in informiranje: Aktivno komuniciramo s svojimi zaposlenimi, dobavitelji, partnerji in odjemalci o spremembah in novostih v našem sistemu vodenja kakovosti ter o naših izdelkih in storitvah.
  5. Varno in zdravo delovno okolje: Skrbimo za ustvarjanje varnega in zdravega delovnega okolja za vse zaposlene.
  6. Izobraževanje in izpopolnjevanje znanja: Spodbujamo sodelavce k vključevanju v programe izobraževanja in izpopolnjevanja znanja, kar motivira k kakovostnemu izpolnjevanju delovnih obveznosti.
  7. Vključevanje zaposlenih: Vsi naši zaposleni so vključeni v izvajanje politike kakovosti, saj smo prepričani, da je timsko delo ključno za dosego naših ciljev.

Politika kakovosti podjetja ETRA je na voljo vsem zaposlenim in vsem zainteresiranim stranem. Redno preverjamo izvajanje te politike, kar je stalna naloga našega vodstva in vključuje tudi vodstven pregled. S tem zagotavljamo, da ostajamo zavezani najvišjim standardom kakovosti in nenehnemu izboljševanju.