Bukovžlak 101, 3000 Celje, Slovenija
03 780 22 60
info@etra.si

Modre rešitve že od leta 1994

SOKREATOR V INDUSTRIJI 4.0

Specialisti na področju robotike, avtomatizacije, strojegradnje in digitalizacije.

IZDELUJEMO

Inteligentne proizvodne sisteme glede na zahteve in želje naročnika.

PRILAGAJAMO

Projekte s področja programskih rešitev, robotike, krmilnih in nadzornih sistemov.

SVETUJEMO

Na področju digitalizacije, robotike, in uvajanja inovativnih tehnoloških rešitev.

VZDRŽUJEMO

Nudimo 24 urni servis za vse proizvodne linije ter naše rešitve, za vse naše naročnike.

DRUŽINSKO PODJETJE

Sodobno evropsko podjetje z vizijo biti “sokreator v industriji 4.0”

Podjetje ETRA smo ustanovili leta 1994. Danes smo srednje veliko podjetje z več kot 70 zaposlenimi.

Leta 2001 smo s svojimi specifičnimi znanji iz področja krmilnih in nadzornih sistemov pridobili certifikat »Siemens solution partner«. S širjenjem strukture kadrov in dejavnosti, vlaganjem v razvoj in izvajanjem kvalitetnih storitev smo stopili v okvir, kjer omogočamo izdelavo inteligentnih proizvodnih sistemov. Pod eno streho združujemo znanja od strojnega snovanja do izdelave rešitev na ključ.

Izdelujemo unikatne rešitve, ki so kombinacija dolgoletnih izkušenj, ter uporabe najnovejših tehnologij in odkritij na področju strojegradnje. V svoji zgodovini smo razvili precej unikatnih in prepoznavnih rešitev, za katere smo prejeli tudi priznanja za inovativne rešitve.

KONTAKT

Rešitve na ključ

Robustni, visokokakovostni procesi ustvarjanja novih izdelkov in storitev ter proizvodni procesi so plod medfunkcijskega in medoddelčnega pristopa k načrtovanju. Z uporabo virtualnih modelov, lastnega znanja in simulacijskih orodij, že v fazi načrtovanja optimiziramo izdelke za doseganje višje produktivnosti. Naš proizvodni proces je prilagojen maloserijski oziroma posamični proizvodnji in poteka v lastnih prostorih.

1

ZASNOVA in IZRIS PROJEKTA

Izrišemo idejne zasnove, konstruiramo celotne sestave in linije, unikatne industrijske rešitve in sisteme, pripravimo 3D modele in simuliramo delovanje.

2

IZDELAVA in PREVZEM

Izvajamo strojno in elektro sestavo, demontažo in montažo na lokaciji naročnika, avtomatiziramo linijo, integriramo v obstoječ sistem, testiramo delovanje in izvedemo zagon ter predamo v uporabo.

3

VZDRŽEVANJE in OPTIMIZACIJA

Izvajamo dežurno 24/7 prediktivno in kurativno vzdrževanje vseh naših industrijskih proizvodnih sistemov in rešitev ter skrbimo za optimalno delovanje industrijskih procesov.

Med vodilnimi na področju izdelave inteligentnih proizvodnih sistemov (IPS)

Izgradnja IPS – pametnih proizvodnih postrojenj (strojegradnja) spada med ene izmed poglavitnih dejavnosti našega podjetja. Naročniku nudimo izdelavo na ključ in integracijo v obstoječ poslovni sistem.

Rešitve so plod lastnega znanja

Modre rešitve za enostavno upravljanje in višjo produktivnost.

PROCESNO TEHNOLOŠKE LINIJE

Izdelujemo paletizacijske, depaletizacijske, logistične, ovijalne, pakirne, paletirne, dozirne, tehtalne, manipulativne in druge komplementarne sisteme.

SPECIALNE ROBOTSKE CELICE

Izdelujemo namenske robotske celice s kompleksnimi procesi sestavljanja, manipuliranja, testiranja in kontrolo.

NAMENSKI PROIZVODNJI STROJI

Izdelujemo specifične in unikatne stroje glede na želje, potrebe in zahteve naročnika kot npr. izsekovalne, lepilne in varilne celice, stroji za krivljenje, leteča žaga in podobno.

Izvajamo retrofitinge na področju strojegradnje, avtomatizacije, robotizacije in digitalizacije

Izvajamo razne retrofittinge (obnove, posodabljanje in/ali predelave) obstoječih linij, ter jih digitaliziramo do točke, ko govorimo o avtomatizirani proizvodnji, z vsemi potrebnimi orodji za analitiko.

Razvijamo programske rešitve

Modre rešitve za doseganje višje stopnje digitalizacije.

KRMILNE IN NADZORNE SISTEME

Izvajamo krmilne in nadzorne aplikacije za avtomatizacijo proizvodnje v okviru lastnih razvitih aplikacijskih rešitev in v okviru Siemens Automation partnerstva.

KONTROLNE (VISION) SISTEME

Izvajamo kontrole sisteme strojnega vida za zaznavanje, prepoznavo in kontrolo elementov ali končne kontrole izdelka.

ROBOTSKE APLIKACIJE

Na področju robotike smo partnerji vseh priznanih znamk poizvajalcev robotov in izvajamo aplikacije za industrijske in kolaborativne robote.

PROGRAMSKE APLIKACIJE

Nudimo izdelavo namenskih programskih aplikacij po želji naročnika, kjer omogočamo povezljivost sistemov na vseh nivojih digitalizacije.

Dolgoletne izkušnje na področju digitalizacije podjetij

Sokreiramo nove poti digitalizacije in ostajamo v koraku z napredkom prek povezovanja z raziskovalnimi ustanovami, ter vzpostavljamo nove tovarne prihodnosti. Usposabljamo kadre za upravljanje z novimi tehnologijami v realnem okolju in odklenemo digitalno razmišljanje.

Svetujemo, izboljšujemo in digitaliziramo.

Prave investicije in direktne izboljšave na podlagi modrega svetovanja.

DO TOVARNE PRIHODNOSTI

Nudimo celovito svetovanje za premik v novo dobo industrije 4.0 ter pripravimo rešitve za realizacijo.

IZBOLJŠAVE ZA VIŠJO PRODUKTIVNOST

Svetujemo podjetjem na področju digitalizacije, optimizacije in povezljivosti procesov za doseganje večje učinkovitosti, višje produktivnosti in hitrejšo izvedbo procesov.

UVAJANJE KOLABORATIVNE ROBOTIKE

Svetujemo na področju ustvarjanja hibridnih delovnih mest in uvajanja naprednih tehnoloških rešitev.

Vzdrževanje ostaja vseskozi naša strast

Naše podjetje je bilo ustanovljeno leta 1994, z namenom delovanja na področju vzdrževanja industrijske elektronike in razširitev na področju avtomatizacije industrijskih procesov. Od takrat ohranjamo in danes nudimo sodobne storitve prediktivnega in kurativnega vzdrževanja.

Vzdržujemo in popravljamo.

Modro vzdrževanje za dolgotrajno delovanje.

INDUSTRIJSKA ELEKTRONIKA

Nudimo vzdrževanje sistemov ali določenih sklopov sistemov industrijske elektronike.

POGONSKA TEHNIKA

Glede na okolje, moč in natančnost svetujemo in projektiramo krmilne tehnike različnih proizvajalcev.

DALJINSKO UPRAVLJANJE DVIGAL

Izvajamo nadgradnje na vseh napravah in strojih (gradbeni žerjavi, mostni žerjavi, tovorna dvigala, industrijska dvigala, mešalci betona, črpalke, transportni trakovi za beton, avto dvigala,…).

KOGENERACIJE

Vzdržujemo kogeneracijske enote proizvajalca TEDOM.

Naša priotiteta je kvaliteta

Imamo certifikate ISO 9001 in ISO 14001.

Vgrajujemo kvalitetno in trajnostno industrijsko opremo.
Smo certificirani partnerji za Siemens in TEDOM, kot tudi ABB, KUKA in FANUC certificiran partner na področju robotike.

Politika kakovostiOkoljska politika

LION – Univerzalni emajl

V okviru RR projekta bomo razvili recepture za frite( z uporabo sekundarnih surovin) za zagotavljanje vseh fizikalno-kemijskih in obratovalnih lastnosti končnega nanosa (emajla) v eni rešitvi. Razvite frite bodo osnova za izdelavo prvega specialnega in univerzalnega alLIn-One anorganskega stekleNega emajla (LION), ki bo za potrebe naših ciljnih kupcev primeren za uporabo pri različnih tehnologijah nanosa. Digitalizacija in avtomatizacija mletja, bo omogočila inovativni nadzor pri mletju za izboljšanje učinkovitosti mletja in izkoriščenosti mlinov ter boljšo sledljivost proizvodnega procesa mletja.

Glavni projektni cilj je izdelava izdelka LION z naslednjimi lastnostmi:
1.
Trenutno se pri taljenju frit in izdelavi emajlov sekundarne surovine uporabljajo v manjši meri med 5% – 10%. Za razvoj frit in specialnega emajla bomo uporabili sekundarne surovine v količini od 40% – 60% in tako prispevali k zmanjšanju emisij v ozračje. V ta namen bomo na trgu poiskali nove sekundarne surovine in povečali uporabo čistilnih surovih in frit ter neskladnih izdelkov.
2.
Prvi univerzalni emajl, ki bo primeren za več različnih tehnologij.
3.
Inovativni nadzor pri mletju s pametnim algoritmom bo z dinamičnim delovanjem skrajšal čas mletja za 13% in prispeval k prihranku energije za 16%-18%.

TRAJANJE PROGRAMA: 11/2022 – 10/2024
CELOTNI PRORAČUN: 549.031,15 €
EU-FINANCIRANJE: 299.792,15 €
NOSILEC: EMO FRITE d.o.o.
PARTNER: ETRA d.o.o.

Finančna sredstva za izvedbo naložbe zagotavljata Republika Slovenija in Evropska unija iz Mehanizma za okrevanje in odpornost, NextGenerationEU.

IZGRADNJA SE ETRA

V postopku Javnega razpisa za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije, oznaka JR SE OVE 2021 izvajamo operacijo IZGRADNJA SE ETRA, kjer bomo zgradili sončno elektarno z instalirano moč sončne energije 263,22 kW. Spremljali bomo kazalnika:
Predvidena proizvodnja 287.430 kWh
Prihranek CO2: 77,01 t/leto
Znesek upravičenih stroškov operacije: 262.096,00 EUR
Sofinanciranje s sredstvi državnega proračuna za kohezijsko politiko: 52.419,80 EUR.

SEAEN Pametni in modularni pretvornik energije valov za nizke amplitude valovanja

V okviru projekta bomo razvili inovativno napravo poimenovano SEAEN (»SEA ENergy«) za izven-omrežno (»off grid«) in omrežno (»grid«) proizvo-dnjo električne energije iz energije valov. Dodatno bo na zgornji strani naprave nameščen FV modul, ki bo napravi omogočal izkoriščanje dodatnega zelenega energije. Naša rešitev bo pritegnila povsem nov tip malih uporabnikov kateri bodo na preprost način imeli priložnost uporabljati novo tehnologijo pro-izvodnje električne energije iz energije valovanja in bodo lahko vstopili na trg kot proizvajalec električne energije.

Glavni projektni cilj je izdelava izdelka SEAEN z naslednjimi lastnostmi:
1.
Razvili bomo napravo SEAEN katere bo imela naravo boje v katere notranjosti bo generatorski sklop gnan z gibanjem (nihanjem in vrtenjem) ekscentrično vpete mase. En generatorski sklop bo imel max. izhodno moč 900W, možno bo modularno povečanje moči do 2,7 kW. Rešitev krmiljenja bo na osnovi uporabe inovativnega algoritma definiranega s pomočjo strojnega učenja.

2.
Do TRL 9 bomo razvili globalno inovativno rešitev premika ekscentrične rotacijske mase od ali k osi vrtenja skladno s frekvenco vrtenja (pri majhni centrifugalni sili gre vzmeteno vpeta utež/ekscentrična masa proti centru ter poveča kinetično energijo, pri veliki centrifugalni sili pa gre utež stran od osi in poveča potencialno energijo). Na tak način bomo omogočili pomembno rešitev mehansko pogojenega povečanja delovnega področja. Rešitev je zaščitena s patentoma Primum d.o.o. P-201900226 in P-202100114.
3.
Razvili bomo napredno geometrijo hidrodinamike boje, katera bo omogočala živahno gibanje v širokem spektru vzbujenih nihanj. Gre za zahteven izziv saj je normalna hidrodinamična zasnova teles v vodi usmerjena v nasprotno smer – v čim večjo stabilizacijo. Vložen bo patent na tem področju.

TRAJANJE PROGRAMA: 11/2023 – 10/2025
CELOTNI PRORAČUN: 571.509,00 €
EU-FINANCIRANJE: 299.954,67 €
NOSILEC: ETRA d.o.o.
PARTNER: Primum d.o.o.

Finančna sredstva za izvedbo naložbe zagotavljata Republika Slovenija in Evropska unija iz Mehanizma za okrevanje in odpornost, NextGenerationEU.

Kontakt

Industrijska cona Celje

Bukovžlak 101
3000 Celje, Slovenija

info@etra.si03 780 22 60