Bukovžlak 101, 3000 Celje, Slovenija
03 780 22 60
info@etra.si

OKOLSKA POLITIKA ZA TRAJNOSTNO POSLOVANJE

Proizvajalec inteligentnih proizvodnih sistemov

Sprejeta Okoljska Politika našega podjetja odraža našo trdno zavezo k trajnostnemu razvoju in zmanjševanju vseh vplivov na okolje. Smo predani skrbnemu ravnanju z naravnimi viri ter zmanjševanju negativnih okoljskih vplivov našega poslovanja.

Za uresničevanje naših zavez v okoljski politiki bomo:

  1. Prispevali k stalnemu izboljševanju ravnanja z okoljem: Z izvajanjem aktivnosti bomo neposredno in posredno prispevali k zmanjševanju obremenitve okolja in preprečevanju onesnaženja.
  2. Dosledno zagotavljali skladnost z zakonskimi in drugimi okoljskimi zahtevami: Smo zavezani k spoštovanju vseh veljavnih okoljskih predpisov in standardov.
  3. Spodbujali učinkovito rabo vode, energentov, surovin in ostalih virov: Naš cilj je zmanjšati našo porabo virov ter zmanjšati odpadke in emisije.
  4. Izobraževali in usposabljali zaposlene o varstvu okolja: Zavezani smo k dvigovanju zavesti naših zaposlenih o pomenu okoljskega varstva in trajnostnega poslovanja.
  5. Obveščali zaposlene in zainteresirane strani o naših dosežkih pri ravnanju z okoljem: Transparentnost je ključna, zato bomo redno poročali o naših okoljskih dosežkih.
  6. Spodbujali odgovoren odnos do okolja pri pogodbenih partnerjih: Sodelovali bomo s svojimi partnerji za izboljšanje skupnih okoljskih praks.
  7. Sistematično postavljali okoljske cilje in programe za izboljševanje stanja v okolju: Neprestano bomo sledili napredku in izboljšavam v našem okoljskem delovanju.

Smernice za ravnanje z okoljem so natančno opredeljene v standardu ISO 14001, ki smo ga pridobili leta 2013 in ga nadgradili leta 2018. Zavezani smo k doslednemu upoštevanju teh smernic.

Naša Okoljska politika je dostopna vsem zaposlenim in zainteresiranim stranem. Aktivno se vključujemo v ločeno zbiranje odpadkov in varno skladiščenje nevarnih snovi. Posebno pozornost posvečamo oddelkom, ki proizvajajo nevarne snovi, in skrbimo za nenehno nadzorovanje izvajanja teh postopkov s strani našega skrbnika za SRO. Naše zapiske in dokumentacijo iz razgovorov je mogoče pregledati, kar potrjuje, da nalogo izvajamo v skladu s standardi.

Naša okoljska politika je ključno vodilo za trajnostno poslovanje podjetja ETRA, in si bomo še naprej prizadevali za njen trajen uspeh.