Telekomunikacije

Uporabljamo visoko-kvalitetne produkte podjetja R&M za pasivne elemente (kabliranje, razdelilniki, vtičnice) in Fujitsu, cisco in SMC produkte za aktivne elemente (strežniki, računalniki,…)

Pri računalniško podprtih industrijskih procesih je zmanjšanje št. napak in nevarnosti človeškega faktorja saj je upravljanje in nadziranje procesov oddaljeno. Sistem omogoča hitro alarmiranje v primeru napak in hitro odpravljanje napak ali nepravilnosti. Prav tako so možne analize delovanja procesov in s tem optimizacijo, zaradi česar se poveča učinkovitost in posledično zmanjšanje stroškov.

NAŠE STORITVE:

  • projektiranje industrijskih in poslovnih sistemov,
  • postavitev sistema,
  • servis,
  • vzdrževanje,

ETRA telekomunikacije