Nadzorni sistemi

Sistemi za vodenje in nadzor (SCADA sistemi) s pomočjo grafičnih prikazovalnikov in vizualnih elementov omogočajo jasen in pregleden nadzor nad delovanjem proizvodnih in ostalih delovnih procesov.

Naše rešitve so uspešno implementirane v različnih področjih gospodarstva, od farmacije in kemije preko prehrambene industrije in do energetike in okoljske infrastrukture.

ETRA nadzorni sistemi so narejeni s programskim modulom WinCC podjetja SIEMENS, s katerim sodelujemo kot certificirani SIEMENS Solution Partner.

NAŠE STORITVE IN PRODUKTI:

 • grafični vmesniki,
 • računalniški sistemi,
 • modularne daljinske postaje,
 • programirljivi logični krmilniki,
 • komunikacijska infrastruktura,
 • vzdrževanje,
 • servis,

 

Sisteme SCADA sestavljajo:

 • HMI – grafični vmesnik za prikazovanje stanj, podatkov, dogajanj ter upravljanje z vnaprej določenimi procesi.
 • Računalniški sistem, ki zbira in pošilja podatke z nadzorovanih delovnih procesov.
 • RTU – moduli, ki skrbijo za pretvorbo in prenos podatkov iz različnih senzorjev, merilnikov, stikala.
 • PLC – programabilne procesne enote za upravljanje z elektromotornimi pogoni in zajem podatkov procesov…
 • Komunikacijska infrastruktura (MPI, Profibus, Ethernet).
Sistemi SCADA omogočajo:

 • Takojšen vpogled v parametre in stanja procesov (temperature, tlaki, pretoki, doziranja… ).
 • Prikaz delujočih in nedelujočih strojnih elementov (elektromotorni pogoni, črpalke…) in stanja ventilov, jaškov, dovodov, cevi (odprto, zaprto, delno odprto…).
 • Opozarjanje in alarmiranje ob nepravilnostih ali nevarnostih.
 • Zajem podatkov za prikaze, analize in vodenje dnevnikov.

etra nadzorni sistemi