Company informations

Title
ETRA d.o.o.Seat of the company
Svetelka 5, 3222 Dramlje, SlovenijaBusiness administrative unit
Obrtna cona Bukovžlak 101, 3000 Celje, Slovenija

Tax number
51305011

Parent number
5493617

TRR
SI56 3000 0000 7280 468, BIC: SABRSI2X

Representative
Franc Preložnik, direktor

Codes of activities:
DL 71.129 DRUGE INŽENIRSKE DEJAVNOSTI IN TEHNIČNO SVETOVANJE
DL 33.300 PROIZVODNJA OPREME ZA INDUSTRIJSKO PROCESNO KRMILJENJE
DL 33.300 014 Sistemi za kontinuirano procesno krmiljenje, proizvodnja
DL 33.300 004 Krmilniki, prosto programirani, proizvodnja
DL 33.300 007 Postroji, proizvodni, avtomatizirani, montaža