Podatki podjetja

Naziv
ETRA d.o.o.Sedež podjetja
Svetelka 5, 3222 Dramlje, SlovenijaPoslovna upravna enota
Obrtna cona Bukovžlak 101, 3000 Celje, Slovenija

Davčna številka
51305011

Matična številka
5493617

TRR
SI56 0600-0011-3055-254 pri Banka Celje d.d.

Zastopnik
Franc Preložnik, direktor

Šifre dejavnosti:
DL 71.129 DRUGE INŽENIRSKE DEJAVNOSTI IN TEHNIČNO SVETOVANJE
DL 33.300 PROIZVODNJA OPREME ZA INDUSTRIJSKO PROCESNO KRMILJENJE
DL 33.300 014 Sistemi za kontinuirano procesno krmiljenje, proizvodnja
DL 33.300 004 Krmilniki, prosto programirani, proizvodnja
DL 33.300 007 Postroji, proizvodni, avtomatizirani, montaža