ERP4SME

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na »Javnem razpisu za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letih 2019 in 2020 (Procesne izboljšave 2019 – 2020) »PRIZ 19-20«
     spirit-slovenija-logo_750x224     evropska-unija
Ime projekta: Nadgradnja sistema za za doseganje digitalizacije poslovanja

Akronim projekta: ERP4SME

Vrednost projekta: 48.800,00 €

Višina sofinanciranja: 20.000,00 €

Opis operacije: Načrtovane so izboljšave poslovnih procesov (1) z razvojem in implementacijo modula za podporo razvoja v informacijskem sistemu za avtomatsko generiranje kosovnic iz različnih programov in uvoz v materialno poslovanje, (2) z razvojem in implementacijo modula za vodenje projektov v obliki, kot jo zahtevajo posamezni naročniki, (3) z razvojem in implementacijo modula za naročanje za podporo pri pripravi dokumentacije potrebne za naročanje in (4) z postavitvijo dokumentarnega sistema za nadgradnjo kadrovskega modula v infomacijskem sistemu.

Namen operacije: Razvoj informacijskega sistema in posledično delna digitalizacija poslovanja  bo znižala stroške poslovanja, izboljšala učinkovitost dela in hkrati tudi negativne vplive na okolje. Podjetje bo načrtno in strokovno upravljalo človeške vire ter  pravočasno in v skladu s Slovensko strategijo pametne specializacije (pametne tovarne) skrbelo tudi za usposabljanje zaposlenih. Pozitiven bo tudi vpliv na družbeno okolje in socialni razvoj.

Cilji in rezultati operacije:

  • Pozitiven vpliv na okolje (znižanje celotnih negativnih vplivov na okolje za 3%);
  • Izboljšani delovni pogoji za zaposlene (zaradi manj izrednih stresnih dogodkov zaradi zamud projektov, lovljenja rokov…);
  • Izboljšani delovni pogoji za planerja in vodstvo podjetja (manj izrednih stresnih dogodkov zaradi, nedoseganja rokov, reogranizacije izvedbe projektov itd.);
  • Izboljšano bo zadovoljstvo strank (zaradi boljšega poznavanja njihovih zahtev in pričakovanj).